Ziyodilloyev Xushnudbek Raximboyevich

Senior Lecturer

THE IMPORTANCE OF PORTFOLIO OPTIMIZATION OF BANK CREDITS TO SUPPORT SMALL-MEDIUM ENTERPRISES

"ERKIN BOZOR MEXANIZMLARINI JORIY ETISH HAMDA SOG'LOM RAQOBAT MUHITINI YARATISH ORQALI HUDUDLARDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI"