Preschool and Primary Education Methodology

Overall rating: 2312.9

Preschool and Primary Education Methodology

Categories

 • Assistant professor ( 1 )
 • Class disruption ( 4 )
 • Copyright certificate (author) ( 1 )
 • Copyright certificate (co-author) ( 4 )
 • educational practice ( 2 )
 • Explanatory ( 13 )
 • international Conference ( 10 )
 • International Conference ( 3 )
 • International conference (co-author) ( 1 )
 • International Conference (With a report) ( 9 )
 • International Journal (co-author) ( 1 )
 • International magazine ( 6 )
 • Master classes, various competitions, olympiads (3 people) ( 23 )
 • Others(one person) ( 14 )
 • Patent (Program Certificate) ( 7 )
 • PhD protection ( 2 )
 • Publication in an international journal (Author) ( 3 )
 • Publication in KIUT magazine (Author) ( 1 )
 • Publication in republican journals (Author) ( 6 )
 • Publication in the journal VAK (Author) ( 8 )
 • Qualification certificate (course) ( 4 )
 • Republican Conference ( 3 )
 • Republican Conference (With a report) ( 2 )
 • Starting scor ( 31 )
 • Tutorial ( 1 )
 • Vulture textbook (valid for 2 years) (Автор) ( 2 )
 • WAC magazine ( 1 )
 • Квалификационный сертификат (до 40 часов) ( 7 )
 • Конференция ( 1 )

Статьи

# Title Scores Date Status
1

Нормативно-правовые, педагогические, организационно-методические вопросы реализации инклюзивного образования

International Conference (With a report)
12.0 May 31, 2024 Approved
2

Preparing future teachers for innovative activities

International Conference (With a report)
12.0 May 31, 2024 Approved
3

Forms of organizing independent education of students in the credit-module system

International Conference (With a report)
12.0 May 31, 2024 Approved
4

Classification of types of independent work in mathematics lessons in primary school

Publication in the journal VAK (Author)
15.0 May 27, 2024 Approved
5

Maktabgacha yoshdagi nutqi to'liq rivojlangan bolalar bilan olib boraladigan korreksion-logopetik ish tizimida ertakterapiyaning ahamiyati

Republican Conference
5.0 May 24, 2024 Approved
6

Inklyziv ta'limning maktabgacha yoshdagi bola shaxsiga ta'siri

Publication in an international journal (Author)
15.0 April 30, 2024 Approved
7

Maktabgacha ta'linda raqamli didaktika va madaniyatni, iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning afzalliklari

Publication in the journal VAK (Author)
15.0 April 17, 2024 Approved
8

O'zbekistonning ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro dasturlardagi ichtiroki

Publication in republican journals (Author)
5.0 April 15, 2024 Approved
9

Go'zalliging maftuniman, Bahorim (master klass)

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 April 5, 2024 Approved
10

Using graphic organizers when teaching mathematics

Publication in the journal VAK (Author)
15.0 April 4, 2024 Approved
11

"Navro'zing muborak" mavzusida o'tkazilgan ma'naviy-ma'rifiy tadbir

Others(one person)
2.0 March 27, 2024 Approved
12

Причины формирования акцентуаций

Republican Conference
5.0 March 26, 2024 Approved
13

Ayol bilan olam munavvar ma'naviy-ma'rifiy tadbir

Others(one person)
2.0 March 7, 2024 Approved
14

Maktabgacha ta'lim nazariyasi (darslik)

Vulture textbook (valid for 2 years) (Автор)
40.0 March 4, 2024 Approved
15

"Buyuk ajdodlar - mangu barhayot" mavzusida o'tkazilgan ma'naviy-ma'rifiy tadbir

Others(one person)
2.0 Feb. 15, 2024 Approved
16

Использование исторических сведений в подготовке квалифицированных кадров

Publication in republican journals (Author)
5.0 Jan. 22, 2024 Approved
17

Bolalar publitsistikasi rivojida Safar Barnoyevning o'rni

international Conference
8.0 Jan. 10, 2024 Approved
18

Ўзбек болалар адабиёти тадрижида қисса жанрининг ўрни (С.Барноев асарлари мисолида)

Publication in KIUT magazine (Author)
15.0 Dec. 25, 2023 Approved
19

Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi kitobidagi ilmiy-ommabop matn va maqolalarning janriy xususiyati hamda ifoda usullari

Publication in the journal VAK (Author)
15.0 Dec. 25, 2023 Approved
20

Новые технологии повышения квалификации как средство развития профессиональной компетентности директоров ДОО

international Conference
8.0 Dec. 15, 2023 Approved
21

O'zbek bolalar epik poeziyasi taraqqiyotida xalq og'zaki ijodining o'rni

International Conference (With a report)
12.0 Dec. 15, 2023 Approved
22

Развитие исследовательских и профессиональных компетенций в условиях современных вызовов

Квалификационный сертификат (до 40 часов)
5.0 Dec. 13, 2023 Approved
23

"Matematika hamma uchun" mavzusida matematik kecha

Others(one person)
2.0 Dec. 13, 2023 Approved
24

Развитие исследовательских и профессиональных компетенций в условиях современных вызовов

Квалификационный сертификат (до 40 часов)
5.0 Dec. 13, 2023 Approved
25

Bolalar adabiyoti va ona tili fanidan tashkil etilgan ijodiy uchrashuv

Others(one person)
2.0 Nov. 23, 2023 Approved
26

"Bayrog'imiz - faxri g'ururimiz" mavzusida o'tkazilgan ma'naviy-ma'rifiy tadbir

Others(one person)
2.0 Nov. 21, 2023 Approved
27

Class disruption
-5.0 Nov. 9, 2023 Approved
28

"Barmoqlar to'kilar so'zlar" mavzusida tadbir

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 Oct. 31, 2023 Approved
29

Alohida ehtiyojli bolalarni umumta'lim tashkilotlarga jalb etishda ota-onalarning roli

Publication in republican journals (Author)
5.0 Oct. 27, 2023 Approved
30

"Folklor - bebaho xazina" mavzusida o'tkazilgan ma'naviy-ma'rifiy tadbir

Others(one person)
2.0 Oct. 26, 2023 Approved
31

"Boshlang'ich sinflarda tenglama va tengzisliklarni o'qitish metodikasi" mavzusida ochiq dars

Others(one person)
2.0 Oct. 25, 2023 Approved
32

"Til davlat timsoli va millatning ruhidir" mavzusida o'tkazilgan ma'naviy-ma'rifiy tadbir

Others(one person)
2.0 Oct. 18, 2023 Approved
33

"Til davlat timsoli va millatning ruhidir" mavzusida o'tkazilgan ma'naviy-ma'rifiy tadbir

Others(one person)
2.0 Oct. 18, 2023 Approved
34

"Sen mening faxrimsan, ey ona tilim" mavzusida tadbir

Others(one person)
2.0 Oct. 17, 2023 Approved
35

Explanatory
-5.0 Sept. 6, 2023 Approved
36

Explanatory
-5.0 Sept. 6, 2023 Approved
37

Explanatory
-5.0 Sept. 6, 2023 Approved
38

Explanatory
-5.0 Sept. 6, 2023 Approved
39

Eshitishida nuqsoni bulgan o'quvshilarni maxsus ta'lim jarayonida kognitiv rivojlantirish

Publication in republican journals (Author)
5.0 Aug. 31, 2023 Approved
40

Eshitishida nuqsoni bulgan o'quvshilarni maxsus ta'lim jarayonida kognitiv rivojlantirish

Publication in republican journals (Author)
5.0 Aug. 31, 2023 Approved
41

Мактабгача таълимнинг меъёрий асослар (o'quv qo'llanma)

Tutorial
25.0 July 17, 2023 Approved
42

Домашнее задание как одна из форм самостоятельной работы по математике в начальных классах

Publication in the journal VAK (Author)
15.0 June 6, 2023 Approved
43

Maktabgasha talim tashkilotlarida talimiy va tarbiyaviy jaroyonlarni rejalashtirishga innovatsion yondashuvlar

Publication in the journal VAK (Author)
15.0 June 6, 2023 Approved
44

Iven pedagogikasi

Publication in the journal VAK (Author)
15.0 June 6, 2023 Approved
45

Научное звание

Assistant professor
30.0 June 3, 2023 Approved
46

“Теория начального курса математики”, Дарслик

Vulture textbook (valid for 2 years) (Автор)
40.0 May 30, 2023 Approved
47

Ilmiy jurnallarda chop etiladigan maqolalarga qo'yiladigan talablar mahorat darsi

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 May 27, 2023 Approved
48

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar ta'lim-narbiyasida milliy qadriyatlarning o'rni

international Conference
8.0 May 23, 2023 Approved
49

Academic International Conference on Multi-Disciplinary studies and Education

Квалификационный сертификат (до 40 часов)
5.0 May 21, 2023 Approved
50

National and general in education the place of values

international Conference
8.0 May 21, 2023 Approved
51

Дидактические принципы организации самостоятельной работы учащихся на уроках математики в начальных классах

International conference (co-author)
4.0 May 19, 2023 Approved
52

Дидактические принципы организации самостоятельной работы учащихся на уроках математики в начальных классах

international Conference
8.0 May 19, 2023 Approved
53

Международная научно-практическая конференция «Процессы модернизации в образовании: проблемы и решения»

Конференция
20.0 April 28, 2023 Approved
54

Teaching English in primary classes with modern technologies

International Conference (With a report)
12.0 April 26, 2023 Approved
55

Improvement of mechanisms for the development of professional competence of heads of preschool educational organizations

International Conference (With a report)
12.0 April 26, 2023 Approved
56

Features of teaching on the basis of innovative technologies of students of special schools

International Conference (With a report)
12.0 April 26, 2023 Approved
57

Actual problems of teaching the subject "Technology" in primary school

International Conference (With a report)
12.0 April 26, 2023 Approved
58

Modern approaches to the methodology of primary education

International Conference (With a report)
12.0 April 26, 2023 Approved
59

Explanatory
-5.0 April 10, 2023 Approved
60

Go'daklar uyiga tashrifi

Others(one person)
2.0 April 8, 2023 Approved
61

Explanatory
-5.0 March 29, 2023 Approved
62

Мактабгача таълим муассаларида инклюзив таълимни ривожлантириш муҳим омил сифатида

international Conference
8.0 March 24, 2023 Approved
63

MAXSUS MAKTABLAR O'QUVCHILARI UCHUN MATEMATIKA 3-QISM

Patent (Program Certificate)
10.0 March 15, 2023 Approved
64

"Bahor keldi seni so'roqlab" mavzusida e'lon qilingan tanlov - tadbir

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 March 7, 2023 Approved
65

"Bahor keldi seni so'roqlab" mavzusida e'lon qilingan tanlov - tadbir

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 March 7, 2023 Approved
66

MAXSUS MAKTABLAR O'QUVCHILARI UCHUN MATEMATIKA 3-QISM (MOBIL QURILMALAR UCHUN DASTUR)

Patent (Program Certificate)
10.0 March 3, 2023 Approved
67

MAXSUS MAKTABLAR O'QUVCHILARI UCHUN MATEMATIKA 1-QISM (MOBIL QURILMALAR UCHUN DASTUR)

Patent (Program Certificate)
10.0 Feb. 28, 2023 Approved
68

Aqli zaif o'quvchilarga matematik bilimlarni berishda innovatsion yondashuv

Publication in the journal VAK (Author)
15.0 Feb. 28, 2023 Approved
69

MAXSUS MAKTABLAR O'QUVCHILARI UCHUN MATEMATIKA 2-QISM (MOBIL QURILMALAR UCHUN DASTUR)

Patent (Program Certificate)
10.0 Feb. 28, 2023 Approved
70

English in the world today

Квалификационный сертификат (до 40 часов)
5.0 Feb. 13, 2023 Approved
71

Explanatory
-5.0 Feb. 9, 2023 Approved
72

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Feb. 6, 2023 Approved
73

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Feb. 6, 2023 Approved
74

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Feb. 6, 2023 Approved
75

THE ROLE OF STUDENTS IN PROVIDING THE HEALTH OF THE FUTURE GENERATION

Publication in an international journal (Author)
15.0 Jan. 30, 2023 Approved
76

Maxsus maktablar o'quvchilari uchun matematika 2-qism guvohnomasi

Patent (Program Certificate)
10.0 Jan. 26, 2023 Approved
77

Maxsus maktablar o'quvchilari uchun matematika 1-qism guvohnomasi

Patent (Program Certificate)
10.0 Jan. 26, 2023 Approved
78

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Jan. 12, 2023 Approved
79

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Jan. 12, 2023 Approved
80

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Jan. 12, 2023 Approved
81

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Jan. 12, 2023 Approved
82

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Jan. 12, 2023 Approved
83

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Jan. 12, 2023 Approved
84

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Jan. 12, 2023 Approved
85

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Jan. 12, 2023 Approved
86

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Jan. 12, 2023 Approved
87

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Jan. 12, 2023 Approved
88

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Jan. 12, 2023 Approved
89

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Jan. 11, 2023 Approved
90

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Jan. 11, 2023 Approved
91

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Jan. 11, 2023 Approved
92

Boshlang'ich sinflarda kitobxonlikni ommalashtirish metodikasi

Publication in an international journal (Author)
15.0 Jan. 1, 2023 Approved
93

Особенность коммуникативной компетентности как составляюўий профессионализм педагога дошкольного образования

Publication in republican journals (Author)
5.0 Dec. 30, 2022 Approved
94

Профессиональная компетентность руководителя дошкольных образовательных организаций

Republican Conference (With a report)
8.0 Dec. 15, 2022 Approved
95

"Tomosha qovoq" tashrifi yuzasidan

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 Nov. 30, 2022 Approved
96

Келажак авлодни соғлом бўлишида талабаларнинг роли

international Conference
8.0 Nov. 18, 2022 Approved
97

"Eng chiroyli nutq" ko'rik tanlovi

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 Oct. 7, 2022 Approved
98

Защита PhD

PhD protection
50.0 Sept. 30, 2022 Approved
99

Бошланғич таълим дарсларида инновацион таълим технологияларидан фойдаланишнинг афзалликлари

international Conference
8.0 Sept. 27, 2022 Approved
100

Maktabgasha talim tashkilotlarida takomillashtirilgan 'ilk qadam davlat o'quv dasturining amaliyotga joriy etilishi

Republican Conference (With a report)
8.0 Sept. 23, 2022 Approved
101

ADVANTAGES OF WORKING WITH STRAW IN PRIMARY CLASS TECHNOLOGY LESSONS

international Conference
8.0 Sept. 20, 2022 Approved
102

Взгляд в будущее

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 Sept. 12, 2022 Approved
103

Explanatory
-5.0 Sept. 6, 2022 Approved
104

Ma'naviy-ma'rifiy saboqlar (multimedia ilovasi)

Copyright certificate (co-author)
0.15 Aug. 25, 2022 Approved
105

Практическая педагогика

Qualification certificate (course)
5.0 Aug. 11, 2022 Approved
106

Ma'naviyat atamalari izohli lugati

Copyright certificate (co-author)
0.15 Aug. 9, 2022 Approved
107

"Advanced Methods of Channel Coding and Encryption for Communication Networks"

Qualification certificate (course)
5.0 June 22, 2022 Approved
108

Advanced Methods of Channel Coding and Encryption for Communication Networks

Квалификационный сертификат (до 40 часов)
5.0 June 22, 2022 Approved
109

Advanced Methods of Channel Coding and Encryption for Communication Networks

Квалификационный сертификат (до 40 часов)
5.0 June 22, 2022 Approved
110

"Advanced Methods of Channel Coding and Encryption for Communication Networks"

Qualification certificate (course)
5.0 June 22, 2022 Approved
111

Стартовый балл

Starting scor
45.0 June 14, 2022 Approved
112

Стартовый балл

Starting scor
45.0 June 14, 2022 Approved
113

Стартовый балл

Starting scor
45.0 June 14, 2022 Approved
114

Стартовый балл

Starting scor
45.0 June 8, 2022 Approved
115

Ташаккурнома

Others(one person)
2.0 May 24, 2022 Approved
116

Мактабгача таълим ва бошланғич таълим йуналши 2-3 босқич талабаларининг ўқув-танишув ва педагогик амалиётини ташқил қилиш

educational practice
4.0 May 17, 2022 Approved
117

Modern technologies in teaching

International magazine
8.0 May 16, 2022 Approved
118

The research in the image of women in national and foreign literature studies

International Conference
8.0 May 11, 2022 Approved
119

"Ona tili o'qitish metodiikasi" fanidan 2-bosqishli fan olimpiadasi

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 May 10, 2022 Approved
120

"Ona tili o'qitish metodiikasi" fanidan 2-bosqishli fan olimpiadasi

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 May 10, 2022 Approved
121

SAN'ATSHUNOSLIK

PhD protection
50.0 April 30, 2022 Approved
122

"Vosiq International Shool" xususiy maktabi

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 April 29, 2022 Approved
123

"Vosiq International Shool" xususiy maktabi

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 April 29, 2022 Approved
124

"Vosiq International Shool" xususiy maktabi

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 April 29, 2022 Approved
125

Kreativ Pedagog kursi

Qualification certificate (course)
5.0 April 28, 2022 Approved
126

Мактабгача таълим ва бошланғич таълим йуналши 2-3 босқич талабаларининг ўқув-танишув ва педагогик амалиётини ташқил қилиш

educational practice
4.0 April 18, 2022 Approved
127

Великий шёлковый путь и мы

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 April 12, 2022 Approved
128

Easy to learn: Neuropsychology in early childhood and school

Квалификационный сертификат (до 40 часов)
5.0 April 9, 2022 Approved
129

Формы организации самостоятельной работы учащихся на уроках математики в начальных классах на основе технология "перевёрнутый класс"

International magazine
8.0 April 4, 2022 Approved
130

Инновационные подходы в обучении младших школьников

International magazine
8.0 April 4, 2022 Approved
131

Some Morphological features of order documents in uzbek language

International magazine
8.0 April 4, 2022 Approved
132

Ознакомление традициями и обычаями праздника Навруз

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 March 30, 2022 Approved
133

The role of uzbek folk tales in the moral education of children

International Conference
8.0 March 18, 2022 Approved
134

Ilm bilan zabt etamiz

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 March 10, 2022 Approved
135

Texnologiya fanidan maxorat darslari

Others(one person)
2.0 March 9, 2022 Approved
136

Folklor san'atini ilmiy o'rganish

Republican Conference
5.0 Feb. 27, 2022 Approved
137

"Mahalla" konseptiga doir o'zbek tili elektron tezaurusining dasturiy ta'minoti

Copyright certificate (co-author)
0.15 Feb. 24, 2022 Approved
138

Explanatory
-5.0 Feb. 21, 2022 Approved
139

Педагогико-психологические особенности развития творческого мышления у учащихся начальных классов.

International magazine
8.0 Feb. 17, 2022 Approved
140

Explanatory
-5.0 Feb. 14, 2022 Approved
141

BUYUK DAHOLAR

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 Feb. 9, 2022 Approved
142

COMPARATIVE STUDY OF UZBEK AND TURKISH FAIRY TALES

International magazine
8.0 Feb. 2, 2022 Approved
143

Birinchi sinf o'quvchilari ucun Tarbiya fanidan multimediali elektron o'quv qo'llanma.

Patent (Program Certificate)
10.0 Jan. 7, 2022 Approved
144

O'zbekcha-Qoraqalpoqcha-Ruscha-Inglizcha iqtisodiy atamalar luq'ati

Copyright certificate (author)
0.3 Dec. 21, 2021 Approved
145

Бошланғич синф ўқувчиларининг ижодий тафаккурини ривожлантиришни такомиллаштиришга оид "Монтессори методикаси"ни ишлаб чиқиш ва уни амалиётга жорий этиш.

WAC magazine
8.0 Nov. 26, 2021 Approved
146

Мастер-класс "STEAM"

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 Nov. 26, 2021 Approved
147

Инновационные формы и методы - как фактор успешного совершенствования коммуникативной компетентности педагогов

international Conference
8.0 Nov. 25, 2021 Approved
148

Давлатимиз рамзлари бўйича энг яхши шахсий ижодий фаолият намуналари

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 Nov. 22, 2021 Approved
149

Class disruption
-5.0 Nov. 19, 2021 Approved
150

"Shuhrat" mеdali sohibi, Xalq maorofi a'lochisi Mashrabxon Umarova bilan uchrashuv.

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 Nov. 11, 2021 Approved
151

PRIE-31-32-33U - master klass

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 Nov. 11, 2021 Approved
152

Xalq maorifi a'lochisi Mashrabxon Umarova bilan uchrashuv.

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 Nov. 11, 2021 Approved
153

Explanatory
-5.0 Nov. 5, 2021 Approved
154

Explanatory
-5.0 Nov. 5, 2021 Approved
155

Explanatory
-5.0 Nov. 3, 2021 Approved
156

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Nov. 2, 2021 Approved
157

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Nov. 2, 2021 Approved
158

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Nov. 2, 2021 Approved
159

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Nov. 2, 2021 Approved
160

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Nov. 2, 2021 Approved
161

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Nov. 2, 2021 Approved
162

O'zbekiston tiliga davlat tili maqomi berilganligining 32 ylligi

Master classes, various competitions, olympiads (3 people)
3.0 Oct. 30, 2021 Approved
163

TECHNOLOGY OF INTERACTION IN THE PROCESS OF PRIMARY EDUCATION.

International Conference
8.0 Oct. 5, 2021 In process
164

8-sinf uchun ona tili fanidan metodik qo''llanma (multimedia ilovasi bilan)

Copyright certificate (co-author)
0.15 June 21, 2021 Approved
165

Теоретическое обоснование элементов нейролингвистического программирования в процессе подготовки будущих специалистов образования к развитию акмелингвистической компетентности

International Journal (co-author)
4.0 March 15, 2021 Approved
166

Class disruption
-5.0 March 9, 2021 In process
167

Class disruption
-5.0 March 9, 2021 In process
168

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Feb. 26, 2021 Approved
169

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Feb. 23, 2021 Approved
170

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Feb. 23, 2021 Approved
171

Стартовый балл

Starting scor
45.0 Feb. 23, 2021 Approved